header achtergrond Header visual

Over Utrecht Omarmt

In Utrecht zijn er duizenden vrijwilligers, professionals en actieve bewoners die zich inzetten voor een ander. In het netwerk Utrecht Omarmt werken bedrijven, bewonersinitiatieven, de gemeente, cultuur-, sport-, studenten-, zorg- en welzijnsorganisaties samen aan minder eenzaamheid in Utrecht. We willen eenzaamheid gezamenlijk aanpakken door sneller en beter te signaleren. Vervolgens helpen we degenen die steun kunnen gebruiken zo snel mogelijk naar de juiste plek.

 

Voor een brede, duurzame aanpak van eenzaamheid is samenwerking nodig. In het stedelijk netwerk ‘Utrecht Omarmt’ bundelen gemeente, bedrijven, bewonersinitiatieven, cultuur-, sport-, studenten-, zorg- en welzijnsorganisaties hiervoor sinds 2019 hun krachten. In het netwerk wordt kennis en ervaring over eenzaamheid gedeeld, besproken wat nodig is en welke acties - samen of alleen – effectief zijn en het beste passen. Het netwerk Utrecht Omarmt wordt gecoördineerd vanuit het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU). 

Vanuit het netwerk Utrecht Omarmt wordt het volgende georganiseerd:

 • Netwerkbijeenkomsten voor professionals en bewoners die betrokken zijn bij een bewonersinitiatief. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om kennis en ervaring over het verminderen van eenzaamheid uit te wisselen.
 • Lezingen en trainingen over eenzaamheid.
 • Communicatie rondom de Week tegen Eenzaamheid en het aanbod van activiteiten.
 • De Netwerkcoördinator Eenzaamheid brengt samenwerkingen tot stand tussen organisaties. 


Kerngroep Utrecht Omarmt

Een aantal deelnemers van het netwerk vormen samen de ‘kerngroep Utrecht Omarmt’. De huidige samenstelling van de kerngroep bestaat uit medewerkers van DOCK, Gemeente Utrecht, NIZU, Oog voor Utrecht, Steunpunt Zelfregie & Herstel, GeluksBV, Woonin en de Utrechtse Uitdaging.

De kerngroep kijkt overstijgend waar verbindingen mogelijk zijn en brengt in kaart wat er in Utrecht gebeurt rondom het thema eenzaamheid. Verder signaleert de kerngroep wat nog ontbreekt in de aanpak tegen eenzaamheid en denkt mee wat ervoor nodig is om nieuw aanbod te ontwikkelen en drempels te verlagen. 


Communicatiemiddelen Utrecht Omarmt

Het logo van Utrecht Omarmt is hier te downloaden. 


Verslagen netwerkbijeenkomsten

Elk halfjaar vindt er een netwerkbijeenkomst van Utrecht Omarmt plaats. Ben je benieuwd wat hierin is besproken? Hieronder kun je de verslagen bekijken: 


Het uitvoeringsplan Eenzaamheid Utrecht

De Gemeente Utrecht heeft in - samenwerking met de kerngroep van Utrecht Omarmt - ervoor gekozen het uitvoeringsplan Eenzaamheid Utrecht (2023-2026) weer te geven in de vorm van een verandertheorie. Op deze manier zie je in een oogopslag hoe we verwachten dat maatschappelijke veranderingen tot stand komen, waarom we doen wat we doen en hoe we monitoren dat we het beoogde resultaat bereiken. En ook hoe verschillende activiteiten bijdragen aan de doelstelling. Deze visuele weergave maakt zichtbaar aan welke ambitie(s) we gezamenlijk werken, welke hoofddoelen we onderscheiden en wat we daarvoor gaan doen. 

Ambitie 2023-2026

 • We willen minder eenzame Utrechters dan het landelijk gemiddelde.
 • We focussen op jongvolwassenen, migrantenouderen en (alleenstaande) thuiswonende ouderen.
 • We streven ernaar dat ieder Utrechter om kan gaan met eenzaamheid.

In 2026 willen we minder Utrechters die zich eenzaam voelen, dan het landelijk gemiddelde. We richten onze gezamenlijke inzet tijdens deze periode vooral op jongvolwassenen, migrantenouderen en (alleenstaande) thuiswonende ouderen. Dit is nodig, omdat we zowel in de praktijk als in de cijfers terug zien dat deze groepen extra aandacht nodig hebben. Omdat we willen dat iedere Utrechter om kan gaan met eenzaamheid (bij zichzelf en anderen), blijven we werken aan het versterken van de Utrechtse gemeenschap.


Meer lezen over Utrecht Omarmt en de Utrechtse aanpak eenzaamheid:

 • Uitvoeringsplan Eenzaamheid 2023-2026: van de Gemeente Utrecht. Bekijk het uitvoeringsplan
 • Website Gemeente Utrecht: kijk voor meer informatie over de Utrechtse aanpak eenzaamheid op www.utrecht.nl/eenzaamheid
 • Factsheet 2020/2021: ben je benieuwd wat het netwerk Utrecht Omarmt heeft bereikt tussen juli 2020 en juni 2021, hoe we dit hebben gedaan en waar we komend jaar samen aan gaan werken? Bekijk dan het Factsheet.
 • Tussenevaluatie 2020: de gezamenlijke aanpak eenzaamheid is geëvalueerd door Movisie. Bekijk de evaluatie over de periode september 2019 tot juli 2020 én de aanbevelingen voor 2021. 
 • Factsheet 2019/2020: in dit overzicht is te zien wat het netwerk Utrecht Omarmt heeft bereikt tussen september 2019 en juni 2020. 
 • Utrechtse aanpak eenzaamheid 2019: Routes naar verbinding. De routes zijn voorbeelden van de weg die iemand kan afleggen vanuit eenzaamheid naar verbinding. 

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners
www.utrechtomarmt.nl | LinkedIn Utrecht Omarmt | Privacy