header achtergrond Header visual
Bijeenkomst Jongeren Ouderen LHBTI+ Vriendschap

Verslag netwerkbijeenkomst Utrecht Omarmt 23 mei 2023

Op 23 mei was er weer een netwerkbijeenkomst van Utrecht Omarmt. Dit keer was de locatie VOGELFREI, een inspirerende plek op een voorheen braakliggend terrein dat nu volop groeit en waar allerlei experimentele (bouw)projecten mogen wortelen.

Lees nu het uitgebreide verslag van de bijeenkomst.

Wat kwam aan bod: 

  • Wethouder Linda Voortman over het nieuwe uitvoeringsprogramma eenzaamheid
  • Patrick Wielaard vertelde over het project sociale ondersteuning en ander aanbod van U Centraal
  • Fatima en Zoubida vertelden over hun rol als ambassadeurs Gezond Leven bij LadyFIT
  • Nadja van Kessel vertelde over het handmassageproject van Dock
  • Een kringgesprek waar de deelnemers elkaar vragen stelden en vertelden wat hen bezig hield rondom het thema eenzaamheid

Het publiek ging in groepjes uiteen voor de themasessies:

  • Eenzaamheid onder jongvolwassenen
  • Samenwerkingen vinden binnen het netwerk
  • Ondersteuning bij het aangaan van vriendschappen en relaties
  • Eenzaamheid verminderen onder mensen uit de lhbti+ gemeenschap
  • Hoe zingeving en betekenis (ook) bij senioren bijdragen aan het gevoel van welzijn

 


De reacties op de bijeenkomst waren positief. Er is weer flink genetwerkt en kennisgemaakt en in de wandelgangen werden veel tips uitgewisseld. 
De volgende bijeenkomst van Utrecht Omarmt wordt in het najaar gepland. Het thema zal zijn: eenzaamheid onder Utrechters met een migratieachtergrond.

In de tussentijd ben je welkom op 27 september bij het netwerkcongres – Landelijke opening Week tegen Eenzaamheid in Utrecht. 

 

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners
www.utrechtomarmt.nl | LinkedIn Utrecht Omarmt | Privacy