header achtergrond Header visual
Kunst & cultuur

Update project Kunst, cultuur en gezondheid

De afgelopen maanden zijn 3 projectgroepen aan de slag gegaan om de zichtbaarheid en vindbaarheid van kunst- en cultuurinterventies gericht op (mentaal) welbevinden te vergroten en de samenwerking tussen kunst, cultuur, zorg en welzijn te versterken. De projecten CultuurTrek, Artmat en digitale vindbaarheid zijn gefinancierd vanuit GALA, het Gezond en Actief Leven Akkoord.

In een werksessie op 26 oktober jl. zijn drie projectgroepen ontstaan die elk gestart zijn met een deelproject:

  • CultuurTrek - kennisdeling van medewerkers uit verschillende domeinen
    Er zijn ontmoetingen gefaciliteerd tussen kunstenaars, sociaal en zorgdomein en het publiek/bezoekers in en rond bestaande activiteiten van Het Wilde Westen, stichting Appeltaartconcerten, de Emigratiegeneratie, Blauwlicht & Lister, Stut theater & Leger des Heils
  • ArtMat - een viltje met kunst
    De Art Mat wordt op locaties verspreid door de Utrecht voor bewoners en om van elkaar op de hoogte te zijn welke initiatieven er zijn. Op de ArtMat is kunst van aangesloten kunstenaars en initiatieven/activiteiten uit het kunst, cultuur en gezondheid netwerk te zien.
  • Digitaal platform – aanbod beter vindbaar maken
    Deze projectgroep heeft met WijkConnectgezorgd voor een aantal aanpassingen op de website van WijkConnect, zodat kunst- & cultuurorganisaties en hun aanbod overzichtelijker worden weergegeven en beter vindbaar zijn.

Doel van het project

Meer Utrechters die willen werken aan hun sociale en mentale gezondheid nemen deel aan het aanbod van culturele partners. Hiervoor verbeteren we de samenwerking met zorg en welzijn, onder andere door de (kwaliteit en impact) van het aanbod bekender te maken. De doelgroep zijn: inwoners die gevoelens van eenzaamheid ervaren, partners uit kunst & cultuur en partners uit welzijn & gezondheid.

Bijeenkomst op 27 februari

Tijdens de vervolgbijeenkomst op 27 februari presenteerden de drie projectgroepen de resultaten van hun project. Er is met elkaar verkend hoe we op een creatieve manier vervolg kunnen geven aan de projecten en waar we kansen zien om de resultaten te borgen binnen het reguliere werk. Lilian Leahy van de Betekenaar maakte een mooie visual tijdens de bijeenkomst van 27 februari:

Visueel verslag door Leahy van de Betekenaar va de bijeenkomst op 27 februari

Momenteel zijn de trekkers van de drie projecten een voorstel aan het schrijven voor het vervolg van dit project. Ook is er een appgroep ontstaan waarin informatie wordt uitgewisseld.

GALA/SPUK

In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord ontvangt Gemeente Utrecht extra middelen (Specifieke Uitkering) vanuit de Rijksoverheid voor het verstevigen van de Sociale Basis. Een van de thema’s waaraan de middelen besteed worden is de Aanpak Eenzaamheid.

Voor 2023 e.v. zet  Gemeente Utrecht deze middelen in voor drie projecten. Een van deze projecten heeft als doel het verbeteren van de zichtbaarheid en vindbaarheid van kunstinterventies die bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Een ander project gaat over het betrekken van ondernemers, zie ook dit artikel:

21 februari 2024
Update vanuit de werkgroep ondernemers betrekken
Ongeveer de helft van de Utrechters voelt zich (wel eens) eenzaam. Als dit gevoel langer aanhoudt, zorgt het niet alleen voor mentale last; het is ook fysiek ongezond. Ondernemers kunnen de sleutel zijn tot meer verbinding. In het najaar is er een werkgroep vanuit Utrecht Omarmt gestart om ondernemers te betrekken bij de aanpak eenzaamheid. Er zijn 55 ondernemers geïnterviewd en op 29 januari vond de netwerkbijeenkomst ‘Samen werken aan een verbonden Utrecht' plaats, speciaal voor ondernemers. Waar lopen zij tegenaan? Wat doen ze al? En wat hebben ze nog nodig? Het werd allemaal besproken, met inspirerende voorbeelden van de Fietskoerier en de Utrechter.
Lees verder

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners
www.utrechtomarmt.nl | LinkedIn Utrecht Omarmt | Privacy