header achtergrond Header visual

Nieuw uitvoeringsplan eenzaamheid Utrecht

Utrecht heeft een nieuw plan om eenzaamheid in 2023 tot en met 2026 aan te pakken. Met dit plan wil de gemeente samen met de partners van Utrecht Omarmt aan het eind van 2026 onder het gemiddeld, landelijk percentage inwoners die zich eenzaam voelen zitten. De resultaten worden regelmatig gemeten en waar nodig wordt het plan aangepast voor maximaal effect.

Extra aandacht

Eenzaamheid is erg slecht voor je gezondheid. Ook zorgt eenzaamheid er voor dat inwoners het gevoel hebben dat zij nergens bij horen en ze zich daarom soms in de steek gelaten voelen. Onze ervaring leert dat er daarom de komende jaren extra aandacht nodig is voor de eenzaamheid onder jongvolwassenen, migrantenouderen en (alleenstaande) thuiswonende ouderen.

 

Contactberoepen

Om vaker het gesprek te voeren over eenzaamheid worden ondernemers met contactberoepen (zoals kappers en pedicures) betrokken bij de aanpak. Een concreet voorbeeld hiervan is het handmassageproject in Overvecht, de wijk met de meeste eenzaamheid. Hier krijgen vrijwilligers uit de wijk onder begeleiding van welzijnsorganisatie DOCK, gratis, professioneel onderwijs over handmassage, motiverende gespreksvoering en eenzaamheid. Het contact kan zorgen voor een vertrouwensrelatie tussen bewoners en vrijwillige handmasseurs, waardoor bewoners de ruimte voelen hun wensen en behoeften te uiten. Vervolgens kunnen bewoners weer verbonden worden aan een passende activiteit of ontmoetingsplek. De lessen uit dit project nemen we mee wanneer we ondernemers met een contactberoep vragen samen te werken en deel uit te maken van ‘Utrecht Omarmt’.

 

Praten over eenzaamheid

Samen met onze partners van Utrecht Omarmt blijven we Utrechters stimuleren vaker met elkaar te praten over eenzaamheid. Als eenzaamheid geen taboeonderwerp meer is, wordt het ‘gewoon’ om ook over deze gevoelens te praten. Dan zal (ernstige) eenzaamheid vaker gesignaleerd worden en mogelijk verminderd of verholpen. In de herfst van 2023 doen we een campagne om eenzaamheid onder jonge Utrechters meer uit de taboesfeer te halen.

 

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners
www.utrechtomarmt.nl | LinkedIn Utrecht Omarmt | Privacy