header achtergrond Header visual
Eenzaamheid in cijfers Kennis

Laatste cijfers over eenzaamheid onder Utrechters

Hoeveel Utrechters voelen zich eenzaam en bij welke Utrechters komt eenzaamheid vaker voor? In dit nieuwsbericht lees je meer over eenzaamheid cijfers onder jongvolwassenen, volwassenen, ouderen, en Utrechters in een kwetsbare situatie.

Hoeveel Utrechters zijn eenzaam?

Bijna de helft (48%) van de Utrechters van 18 jaar en ouder was eenzaam in 2020 (1). Hiervan was 11% ernstig eenzaam en 37% matig eenzaam. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor, afgenomen in het najaar van 2020. Ernstige eenzaamheid komt vaker voor onder Utrechters met een migratieachtergrond, Utrechters die alleen basisonderwijs, mavo of lbo hebben afgerond en Utrechters die alleen wonen. 33% van de Utrechters is emotioneel eenzaam en 27% is sociaal eenzaam. Meer weten over eenzaamheid in Utrecht? Kijk op Eenzaamheid | Utrecht (volksgezondheidsmonitor.nl).

 

55% van de Utrechtse ouderen en 71% van de Utrechtse jongvolwassenen is eenzaam

Van de Utrechtse 65-plussers is 55% (wel eens) eenzaam.1 Hiervan is 13% ernstig eenzaam en 42% matig eenzaam. Ouderen van 80 jaar en ouder zijn vaker eenzaam dan ouderen tussen de 65 en 79 jaar. Eenzaamheid komt niet alleen voor onder ouderen. Uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, afgenomen in het voorjaar van 2021, blijkt dat 71% van de Utrechtse jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar eenzaam is (2). 21% van hen is ernstig eenzaam, 50% is matig eenzaam. Jongvolwassenen tussen de 16 en 18 jaar zijn vaker eenzaam dan jongvolwassenen tussen de 22 en 25 jaar.

Driekwart van de Utrechters in een kwetsbare situatie is eenzaam

Uit een peiling van panel Meetellen in Utrecht blijkt dat 76% van de Utrechters in een kwetsbare situatie eenzaam is (3). Hiervan is 45% ernstig eenzaam en 31% matig eenzaam. Dit is fors hoger dan gemiddeld in Utrecht. Daarnaast geeft meer dan de helft van de Utrechters die de vragenlijst van Meetellen hebben ingevuld aan zich eenzamer te voelen in de coronatijd. Meer weten over eenzaamheid en gezondheid bij Utrechters in een kwetsbare situatie? Lees hier de rapportage.

Door de corona ben ik ook nog veel eenzamer geworden. Deze week heb ik alle avonden in mijn eentje gezeten. Het is verschrikkelijk hier in mijn eentje. Niet enkel een avond hoor, ook niet twee avonden, zelfs niet drie avonden maar vijf avonden op een rij alleen zitten, het is verschrikkelijk.

Eenzaamheid is tijdens de coronacrisis vooral toegenomen onder volwassenen met een hbo- of wo opleiding

Tussen 2018 en 2020 is eenzaamheid onder Utrechtse volwassenen met name toegenomen bij hbo- en wo-opgeleiden. In 2018 was 36% van hen (wel eens) eenzaam, in 2020 was dit 42%. Ondanks deze toename zijn de lager opgeleide Utrechters nog steeds duidelijk vaker eenzaam. In 2020 was 67% van hen (wel eens) eenzaam. Het percentage ernstig eenzame volwassenen is niet toegenomen tussen 2018 en 2020. Ook eenzaamheid onder ouderen is niet toegenomen.

Eenzaamheid onder volwassenen

 

Hoe wordt eenzaamheid gemeten?

Voor het meten van eenzaamheid wordt in de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen gebruik van de schaal van De Jong Gierveld (4). Deze schaal bestaat uit elf items. In de Gezondheidsmonitor Jongvolwassen en het onderzoek van Meetellen in Utrecht is gebruik gemaakt van de verkorte schaal van De Jong Gierveld (5). De verkorte schaal bestaat uit zes items. Voorbeelden van items uit deze schalen zijn 'Er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel' en 'Ik mis mensen om me heen’. Deze gevalideerde maten worden veel gebruikt in onderzoek naar eenzaamheid, zowel binnen als buiten Nederland. Met behulp van deze schalen is vervolgens onderscheid aangebracht in niet, matig of ernstig eenzaam.

Bronnen

  1. Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen (2020). Gemeente Utrecht. Gezondheidsmonitor (volksgezondheidsmonitor.nl)
  2. Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen (2021). Gemeente Utrecht. Samenvatting resultaten Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2021 (volksgezondheidsmonitor.nl) 
  3. Meetellen in Utrecht (2021). Rapportage Gezond Leven. Onderzoeken | Meetellen Utrecht! | Meetellen 
  4. van Tilburg, T., & de Jong Gierveld, J. (2007). Zicht op eenzaamheid: Achtergronden, oorzaken en aanpak. Zicht op eenzaamheid : achtergronden, oorzaken en aanpak (Boek, 2007) [WorldCat.org] 
  5. de Jong Gierveld, J., & Van Tilburg, T. (2008). De ingekorte schaal voor algemene, emotionele en sociale eenzaamheid. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie, 39(1), 4-15.

Dit nieuwsbericht is tot stand gekomen in samenwerking met de afdeling Volksgezondheid van de Gemeente Utrecht. 


Bekijk ook: 

30 maart 2022
Over Eenzaamheid
Op deze pagina lees je wat er precies wordt bedoeld met de term eenzaamheid, welke vormen van eenzaamheid er zijn en hoe je eenzaamheid kunt signaleren en bespreekbaar maken. Ook wordt verwezen naar websites en artikelen waar je meer kunt lezen over dit thema.
Lees verder
09 januari 2024
Terugkijken: lezingen en trainingen over eenzaamheid
Vanuit de Utrechtse aanpak eenzaamheid zijn er verschillende lezingen georganiseerd in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale Utrecht en het NIZU. Met sprekers als Anja Machielse, Eric Schoenmakers, Gerine Lodder, Hanan Nhass en Rick Kwekkeboom. Stadslab Raum ging in het kader Living Apart Together in gesprek met Dirk de Wachter. Ook Studium Generale verzorgde in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht een lezing over het thema eenzaamheid met Anja Machielse en Gerine Lodder. Daarnaast staan ook trainingen en webinars van Humanitas, Fontys en de VO Raad in het overzicht.
Lees verder

 

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners
www.utrechtomarmt.nl | LinkedIn Utrecht Omarmt | Privacy