header achtergrond Header visual

Nieuw project van U Centraal: Buddy & Bezoek   

De projecten Sociale Ondersteuning en Buddyzorg van U Centraal zijn samengevoegd tot het maatjesproject: Buddy & Bezoek. Dit aanbod is voor inwoners die gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het streven is meer levensplezier, zingeving, zelfredzaamheid, inzicht en toekomstperspectief. Lees hieronder de ervaringen van consulenten Anna Udo en Ed Korff de Gidts van U Centraal en wanneer dit project passend kan zijn voor een inwoner.

Contact als beste medicijn 

Ons aanbod is gericht op zelfstandig wonende inwoners van Utrecht, met of zonder lichamelijke ziekte/beperking, die gevoelens van eenzaamheid ervaren. Dit betreft een maatjesrelatie dat minimaal een half jaar duurt en omvat:  
  • Sociaal huisbezoek voor gezelligheid, wat afleiding en gezelschap.
  • Activerend huisbezoek voor mensen die een sociaal doel voor ogen hebben, zoals het aangaan van vriendschappen.
  • Ondersteunend huisbezoek voor mensen met lichamelijke ziekten.
Vaak kiezen cliënten voor een gezelligheidsbezoek in de hoop dat dit hun eenzaamheid zal verlichten. Echter onze ervaring leert dat eenzaamheid complexe oorzaken heeft, zoals problemen met het leggen van contacten, een beperkt sociaal netwerk door levensgebeurtenissen, beperkte belastbaarheid als gevolg van psychische problemen, maatschappelijk aan de zijlijn staan, immobiliteit, armoede, enzovoort. Het actief aanpakken van deze oorzaken stuit vaak op weerstand. 
In de loop der jaren hebben we ontdekt dat een kalme, vertrouwelijke band altijd de basis vormt. Van daaruit kunnen we samen moeilijke en soms zelfs pijnlijke stappen zetten zoals het vergroten van het sociale netwerk, het ondernemen van praktische activiteiten (bijvoorbeeld deelnemen aan buurtcentrumactiviteiten) en zelfs het voeren van gesprekken of coaching over sociaal gedrag. 
Binnen het huidige Buddy & Bezoek-project maken we gebruik van een toolbox met handvatten (soms samengesteld, soms ontwikkeld), waarmee vrijwilligers kunnen inspelen op 'haakjes' bij cliënten (momenten in het contact waarop behoeften of obstakels naar voren komen). Zo streven we naar meer levensplezier, zingeving, zelfredzaamheid, inzicht en toekomstperspectief. 

Voor meer informatie:   

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners
www.utrechtomarmt.nl | LinkedIn Utrecht Omarmt | Privacy