header achtergrond Header visual
Migratieachtergrond Bijeenkomst

Verslag spreekuur en workshop diversiteit & inclusie

Hoe betrek en bereik je meer inwoners met een migratieachtergrond in je aanpak tegen eenzaamheid en hoe zorg je dat je op een inclusieve manier communiceert? Fatoş Ipek ging hierover in gesprek met netwerkpartners tijdens een spreekuur en workshop in Buurcentrum Rosa. Ben je benieuwd wat hier uitkwam? En welke artikelen Fatos tipt om hier verder over te lezen? Lees dan verder.

Meer eenzaamheid bij Utrechters met een migratieachtergrond 

De 368.000 inwoners van Utrechters hebben 168 verschillende nationaliteiten. 142.000 inwoners hebben een migratieachtergrond (39%) waarbij minstens 1 ouder in het buitenland is geboren. Hiervan is 56% in het buitenland geboren (de eerste generatie) en 44% is in Nederland geboren (de tweede generatie). (Bron Bevolkingsmonitor) Uit de Volksgezondheidsmonitor kwam naar voren dat van de 65-plussers met een Nederlandse herkomst 11% zich ernstig eenzaam voelt. Onder Utrechters met een migratieachtergrond ligt dit aantal veel hoger: 23%. Ook onder andere leeftijdsgroepen voelen inwoners met een migratieachtergrond zich vaker eenzaam dan inwoners met een Nederlandse herkomst. Themabijeenkomst Utrecht Omarmt bij de Ulu Moskee

Doordat inwoners met een migratieachtergrond een hoger risico hebben op het ervaren van eenzaamheid, is dit in 2023 een van de thema's geworden binnen Utrecht Omarmt. In november had de netwerkbijeenkomst van Utrecht Omarmt als thema: eenzaamheid bij Utrechters met een migratieachtergrond. Je kunt het verslag hier teruglezen.

Hier werd een aantal keer genoemd dat organisaties en initiatieven het lastig vinden om bewoners met een migratieachtergrond te bereiken. Daarom werd Fatoş Ipek uitgenodigd om netwerkpartners advies te geven, zodat zij met een actieplan verder konden om dit thema op te pakken.


Hoe bereik je meer Utrechters met een migratie- of vluchtelingenachtergrond?

Op 28 maart was het zo ver. Netwerkpartners gingen in gesprek om stappen te zetten om hun projecten inclusiever en diverser te maken, zodat ze meer inwoners met een migratie- of vluchtelingenachtergrond kunnen gaan bereiken. Tijdens het spreekuur konden netwerkpartners 1-op-1 in gesprek met Fatoş Ipek en tijdens de workshop heeft iedereen een kaartje met acties aan zichzelf geschreven. Die krijgen ze binnenkort weer opgestuurd door netwerkcoördinator Ester Vlaming. De deelnemers aan de workshop gaven ook onderling tips en dachten met elkaar mee hoe de initiatieven versterkt konden worden. 

Het bleek dat er nog veel werk aan de winkel is om meer diverse burgers te bereiken met de mooie projecten die er in Utrecht zijn. Fatoş heeft kennis en tips gegeven en veel zaadjes geplant. Naast het bereiken van eenzame inwoners met een migratie- of vluchtelingenachtergrond, kwamen er ook meerdere vragen over het vrijwilligersbeleid. Een aantal vrijwilligersorganisaties vroegen zich af hoe ze meer nieuwe vrijwilligers met een migratieachtergrond kunnen bereiken. 

Nu is het aan de organisaties zelf om er verder mee aan de slag te gaan. We hopen op mooie concrete acties en dat de aandacht voor inclusie en diversiteit blijvend aandacht krijgt in de hele organisatie.

Wil je graag uitwisselen met andere organisaties en initiatieven over dit thema om te leren van elkaars ervaringen? Kom dan naar de netwerkbijeenkomst op 30 mei waar Fatoş Ipek ook deelneemt aan een themasessie over diversiteit & inclusie. Je kunt zowel deelnemen aan de deelsessie als je bij het spreekuur of de workshop aanwezig, maar je bent ook welkom als je daar niet bij was. 

Tips van Fatoş Ipek

Tijdens het spreekuur en de workshop heeft Fatoş verschillende tips gedeeld: 

 • Pak het projectmatig aan, door een plan op te stellen met je team wat je als organisatie/initiatief wilt bereiken op dit thema. Wie zijn we, waartoe zijn we en met wie willen we het doen? Beleg het onder communicatie of hr en start een werkgroep diversiteit & inclusie. Door je wervingsbeleid specifiek aan te passen, zorg je dat je inclusief wordt.

 • Het gaat om kennis, tijd en aandacht. Kennis: door deskundigheidsbevordering onder medewerkers, bijvoorbeeld een training over cultuursensitief werken of over inclusieve communicatie bij de werving van vrijwilligers. Als je meer kennis hebt, dan komt daarna je houding: hoe kan ik doelgericht inwoners of vrijwilligers met een migratieachtergrond werven? Dit kost tijd en aandacht.

 • Eerst ben je onbewust onbekwaam. Als je meer kennis en vaardigheden hebt dan ga je naar bewust bekwaam.

 • Je sluit vast niet expres mensen uit, maar als je zegt dat iedereen welkom is dan komt niet iedereen. Veel organisaties hebben niet specifiek aandacht voor migranten in hun communicatiebeleid of in de foto's op hun website, waardoor niet iedereen zich voelt aangesproken.

 • Ga op zoek naar ambassadeurs en sleutelfiguren, collega's/vrijwilligers/stagiaires/partners/bewoners/met een migratieachtergrond die al betrokken zijn bij je organisatie of initiatief. Betrekken hen bij je stappen, train ze en creëer ruimte om samen met hen migrantengroepen te bereiken. 

 • Is je organisatie onderdeel van een landelijke organisatie? Pak het thema dan gezamenlijk op door de samenwerking op te zoeken met je collega's in andere steden waardoor meer mensen hier hun voordeel mee kunnen doen. 

Handige leestips 

Fatoş Ipek deelde tijdens haar spreekuren en de workshop verschillende leestips. Wil jij ook aan de slag om meer inwoners met een migratie- of vluchtelingenachtergrond te bereiken? Kijk dan eens naar deze publicaties met tips.

 • Bereiken en betrekken van de doelgroep: 4 bouwstenen van Pharos
  Pharos heeft vier bouwstenen ontwikkeld die praktische handvatten bieden om een interventie, activiteit of beleid te ontwikkelen waarbij je iedereen bereikt en betrekt. Ook bewoners met een migratieachtergrond of lagere maatschappelijke positie. Lees meer over de vier bouwstenen verkennen, contact leggen, betrekken en aansluiten. 

 • Boek Inclusieve Communicatie van Hanan Challouki
  "Alles wat je moet weten om een divers publiek te werven. Inclusieve communicatie is een strategische benadering die het mogelijk maakt voor bedrijven om relevant te blijven in een superdiverse samenleving, nieuwe doelgroepen beter te leren kennen en de eigen communicatie- en marketingdoelstellingen te overtreffen."
  Bestel hier het boek of reserveer het bij de Bibliotheek Utrecht.

 • Samenwerken met sleutelpersonen
  Deze handreiking van Pharos is voor iedereen die al samenwerkt of wil werken met sleutelpersonen op het gebied van zorg en welzijn en op zoek is naar praktische informatie om deze samenwerking vorm te geven.
 • Informatie over werving van migranten vrijwilligers van PEP Den Haag
  Over de voordelen voor de organisatie om te werken met migranten vrijwilligers, wat hiervoor belangrijk is en hoe je dit aan kunt pakken. Daarnaast worden mogelijke belemmeringen en uitdagingen genoemd, zowel vanuit de vrijwilliger met een migratieachtergrond als vanuit de organisatie. Bekijk de pdf

 • Publicatie Samen Geven We Kleur
  Hoe je intercultureel communiceert en wat je kunt verwachten bij het werven van en werken met vrijwilligers en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Zie de publicatie Samen geven we kleur


Kwartiermaker Superdiversiteit 

Fatoş Ipek ondersteunt gedurende 10 maanden vanuit het ministerie van VWS als kwartiermaker Superdiversiteit 5 gemeenten in het bereiken van bewoners met een migratieachtergrond. Fatos Ipek spreekt met beleidsmedewerkers, de coördinatoren van de lokale coalitie en met betrokken partners die hun aanpak diverser en inclusiever willen maken. Zij spreekt nieuwe netwerken aan, legt verbindingen en organiseert (nieuwe) samenwerkingen. Niemand hoeft meer te zeggen 'we kunnen migranten niet vinden’.

 

Wil je ook uitwisselen over dit thema? 

Kom dan naar de netwerkbijeenkomst van Utrecht Omarmt op donderdagavond 30 mei. Tijdens een van de deelsessies kun je uitwisselen over je aanpak om inwoners met een migratie- of vluchtelingenachtergrond te bereiken of hoe je dit kunt gaan oppakken. Fatoş Ipek deelt tips en blikt terug op wat er in maart is opgehaald tijdens het spreekuur en de workshop hierover. Meer informatie over het programma lees je hieronder:

30 mei 2024
Netwerkbijeenkomst Utrecht Omarmt 30 mei
Op donderdag 30 mei van 19:00 - 21:00 uur vindt de volgende netwerkbijeenkomst van Utrecht Omarmt plaats. Tijdens de bijeenkomst kun je kennis en ervaring uitwisselen over eenzaamheid, de samenwerking opzoeken om eenzaamheid onder Utrechters te verminderen. Thema's: ondernemers, kunst & cultuur, vriendschap, migratieachtergrond en andere initiatieven uit het netwerk.
Lees verder


Lees verder:

29 november 2023
Verslag netwerkbijeenkomst 'Eenzaamheid bij Utrechters met een migratieachtergrond' op 14 november 2023
Op 14 november was er weer een netwerkbijeenkomst van Utrecht Omarmt, hét netwerk van organisaties die eenzaamheid als een van de aandachtspunten hebben. De bijeenkomst vond plaats in de Ulu Moskee, een plek die goed aansloot bij het thema: eenzaamheid bij Utrechters met een migratieachtergrond. Lees hier het hele verslag én bekijk de visual: de opbrengst van de avond in 1 tekening.
Lees verder
12 maart 2024
Gespreksleiders gezocht voor groepsgesprekken met migrantenouderen
In het voorjaar wil UP! in Utrecht starten met een serie groepsgesprekken voor ouderen met een migratieachtergrond over de oorsprong en gevolgen van migratie. De eerste gespreksleiders zijn inmiddels getraind en gaan binnenkort van start met het begeleiden van groepsgesprekken met migrantenouderen in hun moedertaal. UP! zoekt nog meer (zelf)organisaties én stichtingen die zich richten op migrantouderen uit Utrecht om mee te doen aan dit project.
Lees verder
13 maart 2024
Handleiding interventie "Samen tegen Eenzaamheid" met oudere migranten
Leyden Academy en Stichting RCOAK deelden tijdens een symposium in Utrecht de resultaten en waardevolle lessen rond de mogelijke financiering, uitvoering, impact en verduurzaming van 'Samen tegen Eenzaamheid'. De handleiding is nu beschikbaar en het is mogelijk om mee te doen.
Lees verder

 

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners
www.utrechtomarmt.nl | LinkedIn Utrecht Omarmt | Privacy