header achtergrond Header visual

Raadsinformatie-bijeenkomst eenzaamheid

Op dinsdagavond 29 november vindt er in het Stadhuis op de Stadhuisbrug een raadsinformatiebijeenkomst (RIB) plaats. Als eerste agendapunt op deze avond de stand van zaken m.b.t. de Utrechtse aanpak Eenzaamheid.

Raadsbrief stand van zaken Eenzaamheid

Op 18 oktober 2022 is de Utrechtse gemeenteraad via een brief geïnformeerd over de stand van zaken van de ‘Utrechtse aanpak eenzaamheid: routes naar verbinding’. Dit is een update die jaarlijks aan hen wordt gestuurd. In deze brief wordt ingegaan op de eenzaamheidscijfers, op de meest recente ontwikkelingen van het netwerk ‘Utrecht Omarmt’, op de vrijwilligers die betrokken zijn bij een deel van de activiteiten en op de manier waarop we de eenzaamheidsaanpak monitoren. Daarnaast is er specifieke aandacht voor de activiteiten gericht op kwetsbare inwoners, jongvolwassenen en ouderen.

 

Raadsinformatiebijeenkomst

Om gemeenteraadsleden de kans te geven meer over een thema te weten te komen, worden er met regelmaat Raadsinformatiebijeenkomsten georganiseerd. Op 29 november staat het thema ‘Eenzaamheid’ op de agenda, mede naar aanleiding van bovengenoemde Raadsbrief.

Op deze avond wordt dit thema op verschillende manieren belicht. Een daarvan is in de vorm van korte pitches door een aantal organisaties en initiatieven die deel uitmaken van het netwerk Utrecht Omarmt. Deelnemers uit het netwerk vertellen kort over hun werk in relatie tot het thema eenzaamheid, over de interventies die zij doen en over de doelgroepen waarop zij zich richten.

De informatie die de gemeenteraadsleden uit deze RIB meenemen is nuttig ter voorbereiding van een commissiedebat over dit onderwerp, waarin richting kan worden gegeven aan de nieuwe routekaart die in het eerste kwartaal van 2023 zal worden gepresenteerd.

Wil je graag iets zeggen tijdens de raadsinformatiebijeenkomst of wil je dat we iets meenemen? Geef het dan door aan Julia Muller via julia.muller@nizu.nl

 

Meer informatie over de avond vind je hier:

Agenda Utrecht - Raadsinformatiebijeenkomst dinsdag 29 november 2022 19:30 - 22:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 

Aanmelden kan via deze link:
Aanmelden voor raadsinformatiebijeenkomst | Gemeente Utrecht

 

We zien je graag op 29 november a.s.!

Partners Utrecht Omarmt

Toon alle {{totalItems}} partners
www.utrechtomarmt.nl | LinkedIn Utrecht Omarmt | Privacy